Thư mời báo giá Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360

 
THƯ MỜI BÁO GIÁ                       

Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360
  
Kính gửi: Quý Công ty
      
Căn cứ  Quyết định số 5077/QĐ-BVT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, phần mềm bổ sung cho máy X-quang Definium 6000 và linh kiện thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá các linh kiện thay thế cho máy X-quang Definium 6000 và hệ thống chụp cộng hưởng từ Optima MR360, nội dung như sau:
- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2021.
- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0968.055.301
Email: vattubvdkbn@gmail.com      

 

Công Nghệ Thông Tin