THƯ MỜI BÁO GIÁ

                                     THƯ MỜI BÁO GIÁ                       
                                              Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng
 
Kính gửi: Quý Công ty
      
Căn cứ  Quyết định số 5344/QĐ-BVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá các vật tư tiêu hao thông dụng, nội dung như sau:
- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021.
- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm.
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0968.055.301
Email: vattubvdkbn@gmail.com      
Xin chân thành cảm ơn./.

Công Nghệ Thông Tin