Sức trẻ đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Ninh “Tiếp sức người bệnh”

28/03/2018

Sức trẻ đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Ninh “Tiếp sức người bệnh”

Bế mạc giải bóng đá lần thứ 3 năm 2015 – 2016 do Đoàn thanh niên Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức

28/03/2018

Bế mạc giải bóng đá lần thứ 3 năm 2015 – 2016 do Đoàn thanh niên Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức

Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác Hội năm 2016

28/03/2018

Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác Hội năm 2016

Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ BVĐK tỉnh Bắc Ninh khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 260 học sinh Trường Tiểu học Đại Đồng Thành II

28/03/2018

Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ BVĐK tỉnh Bắc Ninh khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 260 học sinh Trường Tiểu học Đại Đồng Thành II

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

28/03/2018

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Ninh khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh