Tập huấn Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Trong các buổi chiều từ ngày 26 đến 30/11/2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức 04 buổi tập huấn cho toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện. Trình bày tại buổi tập huấn là Thạc sĩ. Nguyễn Anh Quỳnh – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp.

Thạc sĩ. Nguyễn Anh Quỳnh trình bày tại buổi tập huấn
Thạc sĩ. Nguyễn Anh Quỳnh trình bày tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Ths. Nguyễn Anh Quỳnh đã trình bày và chia sẻ với các đại biểu tham dự hội nghị một số nội dung quan trọng và các nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 146/2018/NĐ–CP trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế như: Bổ sung một số đối tượng tham gia; quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình; quy định một số nội dung quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, nội dung và mẫu hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh...

Sau buổi tập huấn, giảng viên cũng nhấn mạnh và yêu cầu các khoa phòng trung tâm trong bệnh viện nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo đúng các quy định mà Nghị định đã đưa ra.
Tác giả: BSCKII. Bùi Thị Thủy – TT ĐT&CĐT

Quản trị tin tức