GIỚI THIỆU PHÒNG VẬT TƯ

PHÒNG VẬT TƯ
Email: phong.vattu.bvdkbn@gmail.com

1. Lịch sử phát triển khoa/ phòng:
- Phòng Vật Tư được thành lập từ năm 1997.
- Các trưởng phòng:
 • Dược sĩ Nguyễn Công Đãng
 • Dược sĩ Nguyễn Đức Pha
 • Từ năm 2005 - 03/2018: Kỹ sư Nguyễn Xuân Phương
2. Lãnh đạo phòng:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Hà
- Trình độ: Đại học
3. Nhân lực:
- Tổng số: 6 cán bộ.
 
STT Danh mục Số lượng Ghi chú
1 Kỹ sư 3  
2 Cử nhân kinh tế 1  
3 Trung cấp kế toán 1  
4 Kỹ thuật viên 1  
 
4. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính
4.1. Tổ chức: 
* Lãnh đạo: Trưởng phòng
* Các bộ phận:
a. Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế.
b. Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế
c. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.
4.2. Chức năng nhiệm vụ chính:
 • Phòng Vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện. 
 • Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
 • Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
 • Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
 • Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
 • Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
 • Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.
 • Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
5. Kết quả hoạt động chính
 • Cung ứng đầy đủ vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm hàng tháng theo dự trù của các khoa, phòng.
 • Tổ chức đấu thầu mua sắm các trang thiết bị cho bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Lập và cung cấp cho các khoa phòng các tài liệu: Quy trình vận hành máy, Lý lịch máy, Nhật ký sử dụng máy hàng ngày, Quyết định phân công người quản lý máy giúp cho công tác quản lý việc sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế trong bệnh viện đạt hiệu quả cao.
 • Phối hợp với các phòng chức năng khác sửa chữa các trang thiết bị gặp sự cố, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ đảm bảo các trang thiết bị trong bệnh viện được sử dụng và hoạt động hiệu quả phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh của nhân dân.
6. Các thành tích thi đua của phòng:
Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến do Giám đốc Sở Y tế tặng thưởng nhiều năm liền./.
 

Hoàng Tâm

Các tin liên quan