Thư mời báo phí dịch vụ V/v thẩm định giá Hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021

THƯ MỜI BÁO PHÍ DỊCH VỤ
V/v thẩm định giá Hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021
 
Kính gửi: Quý công ty
 
Căn cứ Quyết định số 5294/QĐ-BVT ngày 23/08/2021 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch thẩm định giá Hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021;
          Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh kính đề nghị Quý Công ty báo phí dịch vụ thẩm định giá Hệ thống wifi toàn bệnh viện để triển khai bệnh án điện tử năm 2021 (Theo phụ lục đính kèm).
Mục đích thẩm định giá:          Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.
Thời điểm thẩm định giá:        Quý III năm 2021
Yêu cầu báo giá:                      01 bản chính bằng tiếng Việt
Hạn cuối tiếp nhận báo phí:    15h ngày 06/09/2021
Địa điểm nhận báo giá:            Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ:       Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh
Di động:      0975.701.609      
Trân trọng cảm ơn./.
 

Công Nghệ Thông Tin