Thư mời báo giá (Lần 2) Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy li tâm 5702

10/03/2023

Thư mời báo giá (Lần 2) Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy li tâm 5702

Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm và thay thế linh kiện máy cộng hưởng từ MR360

09/03/2023

Thư mời báo giá: Gói thầu mua sắm và thay thế linh kiện máy cộng hưởng từ MR360

Thư mời báo giá Gói thầu dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2023-2024

08/03/2023

Thư mời báo giá Gói thầu dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2023-2024

Thư mời báo giá Gói thầu sửa chữa xe ô tô BKS 99A-003; 99A-003.45; 99A-005.79; 99A-006.67; 99A-004.58

08/03/2023

Thư mời báo giá Gói thầu sửa chữa xe ô tô BKS 99A-003; 99A-003.45; 99A-005.79; 99A-006.67; 99A-004.58

Thư mời báo giá Mua sắm vật tư sửa chữa máy chiếu Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến

08/03/2023

Thư mời báo giá Mua sắm vật tư sửa chữa máy chiếu Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến