Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm hàng hành chính phục vụ công tác chuyên môn

05/02/2024

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm hàng hành chính phục vụ công tác chuyên môn

Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho lọc máu chu kỳ năm 2024

02/02/2024

Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư dùng cho lọc máu chu kỳ năm 2024

Yêu cầu báo giá Gói thầu Kiểm định, kiểm tra An toàn bức xạ đối với các thiết bị y học hạt nhân và phòng đặt máy, kiểm tra mẫu nước thải phóng xạ

30/01/2024

Yêu cầu báo giá Gói thầu Kiểm định, kiểm tra An toàn bức xạ đối với các thiết bị y học hạt nhân và phòng đặt máy, kiểm tra mẫu nước thải phóng xạ

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm hàng hành chính phục vụ công tác chuyên môn

26/01/2024

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm hàng hành chính phục vụ công tác chuyên môn

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm máy in màu cho khoa Thăm Dò Chức Năng

26/01/2024

Thư mời báo giá Gói thầu mua sắm máy in màu cho khoa Thăm Dò Chức Năng