Giới thiệu Khoa Răng Hàm Mặt

I. Giới thiệu khoa:
1. Lịch sử hình thành và phát triển
* Từ năm 1963 hoạt động chung 3 chuyên khoa  Răng-Tai-Mắt.
*  Năm1985 được tách ra thành 2 khoa : khoa Mắt và khoa Răng- Tai.
*  Năm 1988 khoa RHM tách riêng độc lâp, khoa RHM gồm 07 cán bộ viên chức :
     BS RHM : 02 , Ysỹ 02, KTV : 03.
* Từ 1988 - 1998 Trưởng khoa: BS Trần Thị Dung.
* Từ năm 1998 - 2005 Phụ trách khoa RHM  BS Chu Văn Đồng
* Từ năm 2005 - tháng 5 / 2009 Trưởng khoa RHM BS Chu Văn Đồng
* Từ tháng 6 / 2009 – tháng 11 / 2010 Phụ trách khoa BS Đoàn Văn Hòa.
* Từ năm 2010 đến nay: Trưởng khoa RHM BS Ngô Quang Trung.
* Qua thời gian 30 năm hoạt động của khoa RHM, từ những ngày đầu  gặp nhiều khó khăn, từ trang thiết bị, dụng cụ chuyên khoa còn đơn giản, chưa được đồng bộ , chưa phù hợp, với sự cố gắng quyết tâm học hỏi không ngừng nâng cao kiến thúc chuyên môn cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện, đến nay khoa RHM giải quyết hầu hêt các kỹ thuật của chuyên khoa RHM theo phân tuyến, giải quyết được nhiều bệnh nhân chấn thương phức tạp nhiều vị trí phẫu thuật phầu thuật kết hợp xương gãy bằng nẹp vít , phẫu thuật cắt bỏ nhiều khối u phức tạp vùng hàm mặt phẫu thuật tạo hình cho trẻ bi dị tật bẩm sinh khe hở môi và vòm miệng và nhiều phẫu thuật , thủ thuật khác, góp phần đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh điều trị tốt cho người dân trong tỉnh và khu vực hài lòng không phải đi xa , có nhiều thuận lợi, với tinh thần tận tình chu đáo.
2. Tổ chức khoa
2.1. Ban lãnh đạo khoa
  • Trưởng khoa: BSCKII Ngô Quang Trung.
  • Phó khoa: BSCKI Đoàn Văn Hòa.
  • Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Lan.
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 16.
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII 01  
2 CKI/Thạc sĩ 05  
3 Bs CK RHM 02  
4 CNĐH 02  
5 CNCĐ 02  
6 ĐDTC 03  
7 KTV 01  
8 Khác 00  
2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Chi bộ khối chuyên khoa.
- Tổ chức công đoàn: tên tổ Công đoàn khoa RHM.
          - Tổ chức đoàn thanh niên: tên chi đoàn thanh niên khối chuyên khoa.
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
·        Số phòng bệnh: 08
·        Phòng làm việc:02
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)

+ Ghế máy răng 06 cái.
+ Máy lấy cao răng 04 cái.
+Đèn quang trùng hợp 02 cái.
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa: 
  • Đảm nhiệm các kỹ thuật chuyên khoa theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.
  • Khám chữa bệnh chăm sóc bệnh nhân thuộc chuyên khoa RHM.
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa RHM.
1.     Khám chữa bệnh:

- Khám bệnh: 4478.
- Bệnh nhân điều trị nội trú: 1438
- Bệnh nhân điều trị ngoại trú:
- Phẫu thuật: 498.
Những kỹ thuật đang thực tại khoa: Khoa đã và đang triển khai các kỹ thuật phức tạp vùng hàm mặt như: Chấn thương phức tạp( Nhiều vị trí)  vùng hàm mặt và các khối u phức tạp vùng hàm mặt.
- Phẫu thuật kết hợp xương gõ má cung tiếp.
- Phẫu thuật kết hợp xương  hàm dưới.
- Phẫu thuật các khối u vùng hàm mặt.
Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
- Phẫu thuật tuyến mang tai toàn bộ.
- Phục hình răng giả.
2. Công tác đào tạo.
- Đào tạo theo kế hoạch của khoa, bệnh viên.
- Nhận đào tạo cho học sinh tuyến dưới gủi học chuyên khoa RHM.
- Hướng dẫn sinh viên RHM thực tập tại khoa.
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
-         Nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của khoa, bệnh viện.
4. Công tác chỉ đạo tuyến
-  Theo kế hoạch của bệnh viện.
5. Hợp tác quốc tế
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
                                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA
 BS CKII Ngô Quang Trung

Quản trị tin tức

Các tin liên quan