Giới Thiệu Khoa Phòng Lão Khoa Thần Kinh

                                          
                                                 - Địa chỉ: nhà B3
                                                 - Điện thoại: 0948483699
                                                 - Email:ntdungbvbn@gmail.com  
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Lão khoa thần kinh thành lập ngày 01.10.2020. Được tách từ Trung tâm tim mạch.
2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa
 • Trưởng khoa (Giám đốc Trung tâm): Nguyễn Tiến Dũng
 • Phó khoa (Phó Giám đốc Trung tâm :
 • Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Vinh
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 28
 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 02  
2 CKI/Thạc sĩ 06  
3 Bs CKSB 01  
4 Bs Đa khoa    
5 CNĐH 05  
6 CNCĐ 07  
7 ĐDTC 07  
8 KTV 0  
9 Khác 0  
 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Chi bộ Nội
- Tổ chức công đoàn: Tổ Công đoàn Lão khoa thần kinh
            - Tổ chức đoàn thanh niên: chi đoàn thanh niên hệ nội
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
 • Số phòng bệnh: 22
 • Phòng làm việc:10
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
 • Monitor theo dõi bệnh nhân: 01 chiếc.
 • Máy SPO2: 01 chiếc.
 • Máy điện tim: 01 chiếc
 • Bơm tiêm điện: 05 chiếc
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm
 1. Khám chữa bệnh:
 • Cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân cao tuổi
 • Phục hồi chức năng cho người cao tuổi
 • Tham gia phòng chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công.
 • Triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong việc thăm khám và điều trị.
 • Phục vụ và chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân
 • Khám và điều trị các bệnh chuyên khoa thần kinh
*Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
- Kỹ thuật ghi điện tim đồ
*Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
- Kỹ thuật đo điện cơ và tốc độ dẫn truyền thần kinh
- Kỹ thuật ghi điện não đồ
- Kỹ thuật siêu âm mạch máu
- Kỹ thuật phục hồi chức năng
- Kỹ thuật laser điều trị suy tĩnh mạch chi dưới
2. Công tác đào tạo.
- Tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo  cho các thành viên trong khoa để nâng cao trình độ chuyên môn.
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học về chuyên khoa ở cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở.
b. Nghiên cứu về dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
4. Công tác chỉ đạo tuyến
a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa để nâng cao chất lượng cấp cứu – chẩn đoán và điều trị chuyên khoa trong địa phương.
b. Kết hợp với các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh cho người cao tuổi trong địa phương.
5. Hợp tác quốc tế
- Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của bệnh viện.
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
 • Nhiều nhân viên đã đạt thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                       TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                                     ( ký tên)

Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan