GIỚI THIỆU KHOA HUYẾT HỌC LÂM SÀNG

Địa chỉ: Tầng 6- Nhà C3
Email:Khoahhls.bvdkbn@gmail.com

                          Điện thoại :0385.022.285                              
I. Giới thiệu khoa:
1. Lịch sử hình thành và phát triển:
Khoa Huyết học lâm sàng được thành lập ngày 10/10/2023. Trên cơ sở tách ra từ khoa Nội tiêu hoá- Các bệnh máu trực thuộc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh. Là chuyên khoa lâm sàng hệ nội, trực thuộc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bệnh viện, là đầu mối và điều phối các hoạt động chuyên môn của bệnh lý Huyết học lâm sàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.
2. Tổ chức khoa:
2.1. Ban lãnh đạo khoa
* Phụ trách khoa: Ths. BS Hoàng Thị Duyên     
* Điều dưỡng trưởng: CNĐD - Nguyễn Thị Ánh Minh
2.2. Nhân lực:
- Tổng số cán bộ: 13
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 Thạc sĩ/ Bác sĩ 02  
2 Bs Đa khoa 03  
3 CNĐH 04  
4 CNCĐ 02  
5 ĐDTC 02  
 
 2.3. Tổ chức đoàn thể:
- Tổ chức Đảng: Tổ đảng Huyết học lâm sàng trực thuộc chi bộ Nội
- Tổ chức công đoàn: tổ Công đoàn khoa Huyết học lâm sàng
- Tổ chức đoàn thanh niên: sinh hoạt tại  Chi đoàn thanh niên Nội.
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
+ Số phòng bệnh:05
+ Phòng làm việc: 08
- Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
- Máy monitor: 01
- Máy Điện tim 6 cần: 01
- Máy đo đường huyết: 01     
- Kính hiển vi: 01        .
 II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm:
- Khoa tiếp nhận, thu dung điều trị tất cả các bệnh nhân thuộc các chuyên ngành Huyết học lâm sàng
- Phối hợp tốt với các chuyên khoa sâu về Nội, Ngoại và Hồi sức cấp cứu đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị tốt.
- Tham gia phòng chống các dịch bệnh.
- Tham gia nghiên cứu khoa học
- Tham gia giảng dạy cho các học sinh thực tập tại bệnh viện .
III. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa
  1. Khám chữa bệnh:
-Bệnh nhân điều trị nội trú: 360 bệnh nhân/ năm
Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
-Thủ thuật chọc hút tuỷ làm tuỷ đồ
-Rút máu điều trị
-Xét nghiệm Huyết đồ
Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
- Điều trị hoá chất tại khoa cho các bệnh nhân bệnh máu ác tính
  1. Công tác đào tạo:
     2.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo :
Khoa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của bệnh viện gồm:
- Kế hoạch đào tạo cho các thành viên trong khoa.
- Kế hoạch  huấn luyện cho tuyến dưới.
- Kế hoạch thực tập cho học viên.
       2.2. Tổ chức thực hiện :
- Trưởng khoa triển khai kế hoạch đào tạo đã được giám đốc duyệt.
+ Hiện khoa đang có 1 Bs đang theo học thạc sỹ chuyên ngành Huyết học
- Trước khi học chuyên môn, các học viên phải được học quy định về y đức, quy chế bệnh viện có liên quan và nội dung học tập tại khoa.
- Trưởng khoa, các thành viên trong khoa phải tạo điều kiện cho học viên đến học tập.
- Sau mỗi khoá học, mỗi đợt học tập phải tổ chức đánh giá kết quả học tập, nhận xét quá trình học tập .
3. Nghiên cứu khoa học.
3.1. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật mới là một nhiệm vụ quan trọng.
3.2.Trưởng khoa tổ chức nghiên cứu khoa học tuỳ theo khả năng và điều kiện của đơn vị.
3.3 Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học  và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật mới theo đúng quy định.
4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật.
4.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến:
Trong kế hoạch công tác hàng năm  phải có kế hoạch chỉ đạo tuyến.
4.2. Khám bệnh và chữa bệnh:
- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kĩ thuật; thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kĩ thuật
- Hỗ trợ kĩ thuật khi có yêu cầu
- Định kỳ sinh hoạt và nghe ý kiến đóng góp của tuyến dưới.
 4.3. Đào tạo cán bộ:
- Tiếp nhận cán bộ chuyên môn của tuyến dưới về thực hành, nâng cao tay nghề.
- Tổ chức  đào tạo về chuyên môn kĩ thuật cho cán bộ tuyến dưới  tại khoa.
5. Hợp tác quốc tế
- Thực hiện hợp tác quốc tế đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật khi có điều kiện và đúng qui định.
- Khoa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ  được học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ.
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân.          

 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Hạ Bá Chân
PHỤ TRÁCH KHOA
 
 
 
 
 
Hoàng Thị Duyên

Quản trị tin tức

Các tin liên quan