PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Lịch sử hình thành và phát triển
- Phòng Công tác xã hội trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh được thành lập ngày 19/11/2021 theo Quyết định số 7307/QĐ-BVT ngày 19/11/2021 của Bệnh viện về việc thành lập Phòng Công tác xã hội; với nhiệm vụ được xác định là: Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện và tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng,…
- Địa chỉ: Tầng 7 - Nhà C3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
- Email: phong.ctxh.bvdkbn@gmail.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/Congtacxahoi.BVBacNinh
- Số điện thoại thường trực: 0967444144

2. Cơ cấu tổ chức của Phòng
2.1. Lãnh đạo Phòng:
* Phan Thị Nhung – Trưởng phòng.
* Trần Đình Tùng - Phó trưởng phòng
2.2. Nhân lực: Tổng số 07 viên chức. 

 
TT Họ và tên Năm sinh   Trình độ CM Nhiệm vụ
1 Phan Thị Nhung 1986 Ths Lịch sử TP, điều hành chung
2 Trần Đình Tùng 1990 Ths CTXH PTP - Tổ trưởng Vận động tài trợ
3 Nguyễn Thị Kim Dung 1978 ĐDTC Phụ trách phát suất ăn từ thiện
4 Phạm Thị Thu Hà 1993 Ths CTXH Tổ trưởng thông tin truyền thông
5 Hoàng Thu Nga 1997 CN CTXH Thành viên Tổ TTTT
6 Nguyễn Thị Hà 1992 CĐĐD Tổ trưởng Tổ Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ người bệnh
7 Vũ Thị Lan 1992 CNĐD Thành viên Tổ CSKH&HTNB
 
 - Gồm 03 tổ trực thuộc và mạng lưới cộng tác viên tại các khoa/phòng:
+ Tổ Vận động, tiếp nhận tài trợ và chăm sóc khách hàng: Chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ kêu gọi, vận động và tiếp nhận tài trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận tài trợ cho bệnh viện và các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện.
+ Tổ Thông tin truyền thông và giáo dục pháp luật: Thực hiện công tác truyền thông về các hoạt động công tác xã hội, tham gia tư vấn, giáo dục và cung cấp các thông tin về chính sách y tế cho người bệnh và người nhà.
+ Tổ Hỗ trợ người bệnh: Phối hợp cùng khoa Khám bệnh trong công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh về thủ tục, quy trình khám bệnh. Kịp thời nắm bắt và hỗ trợ giải quyết những thắc mắc của người dân khi đến khám bệnh.
+ Mạng lưới cộng tác viên: Hỗ trợ thực hiện hoạt động công tác xã hội tại khoa,phòng. Kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin cho Phòng về các trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ.
2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Tổ đảng Công tác xã hội thuộc Chi bộ Phòng chức năng chuyên môn.
- Tổ chức công đoàn: Tổ Công đoàn Phòng Công tác xã hội
          - Tổ chức đoàn thanh niên: Thuộc chi đoàn Phòng chức năng chuyên môn
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
- Cơ sở hạ tầng của Phòng: được bố trí tại tầng 7, nhà C3, gồm 03 phòng làm việc, 01 kho tại tầng 1 – C3 (khu vực phát cơm cháo từ thiện).
- Trang thiết bị:

 
STT Tên TTB Số lượng Thực trạng
1 Máy tính 03 Hoạt động bình thường
2 Máy in 02 Hoạt động bình thường
 
3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng 
3.1. Chức năng
Phòng Công tác xã hội thuộc khối các phòng chức năng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh. Phòng Công tác xã hội có chức năng tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người bệnh, người nhà người bệnh, hỗ trợ nhân viên y tế trong hoạt động khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh và tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe cộng đồng.
 3.2. Nhiệm vụ
a) Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:
- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;
- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;
- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;
- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);
- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;
b) Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:
- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;
- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.
c) Vận động tiếp nhận tài trợ:
Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
d) Hỗ trợ nhân viên y tế:
- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;
- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
e). Đào tạo, bồi dưỡng:
- Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;
- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
f) Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
g) Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).
3.3 Đối tượng phục vụ
          - Người bệnh, người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
          - Nhân viên y tế trong bệnh viện
          - Người dân có nhu cầu đến khám, kiểm tra sức khỏe của bệnh viện./.
 TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)Phan Thị Nhung

Tổ Thầu

Các tin liên quan