Giới Thiệu Khoa Hóa Chất - CSGN

GIỚI THIỆU KHOA/PHÒNG/TRUNG TÂM:

 
                                             KHOA: Hóa chất-CSGN
                                                 - Địa chỉ: Tầng  3,4 Nhà C3
                                                 - Điện thoại: 0968.809.186
                                                 - Email: k.ungbuou.bvdkbn@hmail.com
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện. Trung tâm Ung bướu đã đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả  phục vụ tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ 10 giường bệnh ban đầu, 12 cán bộ nhân viên 5 năm hoạt động đến nay khoa Trung tâm UB được tách ra làm 2 khoa trực thuộc với 40 cán bộ nhân viên đã phục vụ 120-150 bệnh nhân điều trị nội trú một ngày.
Năm 2015, Khoa Hóa chất –CSGN tách ra .Khi mới thành lập có 100 giường với 18 cán bộ mà khoa đã làm được sinh thiết phổi dưới hướng dẫn city để chẩn đoán xác định bệnh.
Khoa tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động khám sàng lọc phát hiện sớm Ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng cho hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khoa còn tham gia tập huấn cho cán bộ y tế và cộng tác viên tuyến dưới nhằm phát hiện sớm bệnh nhân Ung thư.Nâng cao chất lượng điều trị các bệnh nhân truyền hóa chất và điều trị chăm sóc giảm nhẹ cho tất cả các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn.
2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa
  • Trưởng khoa : 01
  • Phó khoa : 01
  • Điều dưỡng trưởng: 01
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 31
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ    
2 CKI/Thạc sĩ 06  
3 Bs CKSB 01  
4 Bs Đa khoa 05  
5 CNĐH 09  
6 CNCĐ 7  
7 ĐDTC 4  
8 KTV    
9 Khác    
 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Tên tổ Đảng, Chi bộ Ung Bướu
- Tổ chức công đoàn: Tên tổ Công đoàn Hóa chất -CSGN
            - Tổ chức đoàn thanh niên: Tên chi đoàn thanh niên Trung tâm Ung bướu
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:Gồm tầng 3, tầng 4- C3
  • Số phòng bệnh: 54
  • Phòng làm việc:14
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
      02 máy khí dung
      01 máy hút đờm rãi
     02 máy bóp bóng người lớn
     01 máy bóp bóng trẻ em
     01bộ đặt nội khí quản
    01máy Monito màn hình lớn
    01 máy truyền dịch
   01 đèn gù
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa: 
- Khám và điều trị các bệnh nhân thuộc chuyên ngành Ung bướu.
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm
  1. Khám chữa bệnh:
  • Khám bệnh:
  • Bệnh nhân điều trị nội trú: 8729
  • Bệnh nhân điều trị ngoại trú:……
  • Phẫu thuật: ……………………..
*Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
*Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
2. Công tác đào tạo.
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
4. Công tác chỉ đạo tuyến
5. Hợp tác quốc tế
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân: Có
                                                                                                  TRƯỞNG KHOA/PHÒNG/TT
                                                                                                                                                ( ký tên)
 

Công Nghệ Thông Tin