KHOA RĂNG HÀM MẶT

 
                                                 - Email: kranhammatbvdkbn.@gmail.com   
                                                 - Điện thoại: 0986620642
                                                  - Địa chỉ: Tầng 7  Nhà   C2                                            
 
 1. Lịch sử hình thành và phát triển
 * Từ năm 1963 hoạt động chung 3 chuyên khoa  Răng – Tai - Mắt.
 *  Năm1985 được tách ra thành 2 khoa : khoa Mắt và khoa Răng- Tai.
 *  Năm 1988 khoa RHM tách riêng độc lâp từ khoa Răng - Tai, lúc đầu khoa RHM  có 07 cán bộ viên chức :
     BS RHM : 02 ,   Ysỹ: 02,   KTV : 03.
 * Từ 1988 - 1998 Trưởng khoa: BS Trần Thị Dung.
 * Từ năm 1998 - 2005 Phụ trách khoa RHM  BS Chu Văn Đồng
                                  ( BS Dung chuyển ra phó khoa khám bệnh )
 * Từ năm 2005 - tháng 5 / 2009 Trưởng khoa RHM BS Chu Văn Đồng
 * Từ tháng 6 / 2009 - tháng 11 / 2010 Phụ trách khoa BS Đoàn Văn Hòa.
 * Từ tháng 12 năm 2010 - nay: Trưởng khoa RHM BS Ngô Quang Trung.
 * Qua thời gian 30 năm hoạt động và phát triển của khoa RHM, từ những ngày đầu gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị, dụng cụ chuyên khoa còn đơn giản, thiếu thốn  chưa được đồng bộ , chưa phù hợp, với sự cố gắng học hỏi không ngừng nâng cao kiến thúc chuyên môn, cùng với sự đoàn kết quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức khoa RHM , được sự quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện, đến nay khoa RHM đã thực hiện tốt công tác khám chữa, chăm sóc người bệnh chuộc chuyên khoa RHM,, từ năm 2005 đến nay khhoa RHM đã thực hiện đươc nhiều kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật chuyên nghành RHM:
 + Phẫu thuật kết hợp xương hàm dưới, hàm trên, gò má cung tiếp gãy phức tạp. bằng nẹp vít của chuyên khoa RHM theo phân tuyến, giải quyết được nhiều bệnh nhân chấn thương phức tạp nhiều vị trí,
 + Phẫu thuật cắt bỏ nhiều khối u phức tạp vùng hàm mặt như u tuyến mang tai, tuyến dưới hàm.
 + Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc ngầm, răng mọc lạc chỗ ngầm trong xương
 + Phẫu thuật tạo hình cho trẻ bi dị tật bẩm sinh khe hở môi và vòm miệng và nhiều phẫu thuật , thủ thuật khác, góp phần đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh điều trị tốt cho người dân trong tỉnh và khu vực hài lòng không phải chuyển đi xa, có nhiều thuận lợi, với tinh thần tận tình chu đáo.
 2. Tổ chức khoa/phòng/Trung tâm
2.1. Ban lãnh đạo khoa
 • Trưởng khoa : BS CK II  Ngô Quang Trung
 • Phó khoa : Thạc sỹ BS Nguyễn Huy Tùng
 • Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Ngọc Lan
2.2. Nhân lực:
     - Tổng số cán bộ: 11
 
   STT     Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 CKII/Tiến sĩ 01  
2 CKI/Thạc sĩ 02  
3 Bs CKSB 01  
4 Bs Đa khoa    
5 CNĐH 02  
6 CNCĐ 03  
7 ĐDTC 02  
8 KTV    
9 Khác    

 2.3. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Đảng: Tên tổ Đảng, Chi bộ khối chuyên khoa
- Tổ chức công đoàn: Tên tổ Công đoàn khoa Răng Hàm Mặt
- Tổ chức đoàn thanh niên: Tên chi đoàn thanh niên khối chuyên khoa
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
-.Cơ sở vật chất:
 • Số phòng bệnh: 07
 • Phòng làm việc:07
+ Trang thiết bị máy móc ( phục vụ chuyên môn)
 • Ghế răng: 02   (đã hỏng :01 ,  chất lượng kém : 01 )
 • Máy lấy cao răng : 01
 • Đèn quang trùng hợp : 01
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa: 
 • Đảm nhiệm các kỹ thuật chuyên khoa theo phân tuyến kỹ thuật chuyên môn
 • Khám chữa bệnh chăm sóc bệnh nhân thuộc chuyên khoa RHM và liên quan
III.Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng/Trung tâm
 1. Khám chữa bệnh:
 • Khám bệnh:    2653
 • Bệnh nhân điều trị nội trú:   881 / 1008 =  87,40%
 • Bệnh nhân điều trị ngoại trú:  53
 • Phẫu thuật:    436 / 400  = 109 %
*Những kỹ thuật đang thực hiện tại khoa:
+ Khoa đã triển khai được các kỹ thuật phức tạp vùng hàm mặt như:
 -  Phẫu thuật vết thương phức tạp vùng hàm mặt và các khối u phức tạp vùng hàm mặt.
 -  Phẫu thuật các khối u xương vùng hàm mặt.
 -  Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hoặc ngầm
 -  Phẫu thuật kết hợp xương gõ má cung tiếp.
 -  Phẫu thuật kết hợp xương  hàm dưới.
 -  Phẫu thuật các khối u phần mền vùng hàm mặt.
 -  Phẫu thuật tạo hình khe hở môi vòm miệng. . . .
*Hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật:
  - Phẫu thuật cắt tuyến mang tai toàn bộ, bảo tồn dây thần kinh VII.
  - Phục hình răng giả, chỉnh nha.
  - Triển khai khám và điêù trị theo yêu cầu.
  - Phẫu thuật theo yêu cầu
2. Công tác đào tạo.
  -  Đào tạo theo kế hoạch của khoa, bệnh viên.
  -  Nhận đào tạo cho học sinh tuyến dưới gủi học chuyên khoa RHM.
  -  Hướng dẫn sinh viên RHM thực tập tại khoa.
3. Công tác Nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của khoa, bệnh viện.
4. Công tác chỉ đạo tuyến
-  Theo kế hoạch của bệnh viện.
5. Hợp tác quốc tế
IV. Thành tích khen thưởng của tập thể và cá nhân
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 
                                                                                              TRƯỞNG KHOA RHM
                                                                                              ( ký tên)
                                                                                                              
                                                                                                           
                                                                                                    BS Ngô Quang Trung

Phòng Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan