Giới thiệu Khoa Dược

Địa chỉ: Tầng 11 – Nhà C2
SĐT: 0962048236     
Email: khoa.duoc.bvdkbn@gmail.com   
I. Giới thiệu khoa
1. Lịch sử phát triển khoa Dược

     - Khoa Dược được thành lập cùng với thời gian thành lập Bệnh viện được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập viện, đến nay khoa có một cơ sở vật chất khang trang hiện đại.
      -  Lãnh đạo khoa qua các năm
 
STT Lãnh đạo Trình độ Năm lãnh đạo SĐT
1 Ngô Văn Hừu DSCKII 2005 - đến nay 0988.521.727
 
   2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính
    2.1. Lãnh đạo khoa:


+ Trưởng khoa: DSCKII. Ngô Văn Hừu
+ Phó khoa: DSCKI. Phan Thị Hoa
2.2. Nhân lực: 
-Tổng số: 31 cán bộ
 
STT Trình độ Số lượng Ghi chú
1 Dược sỹ chuyên khoa II 01  
2 Tiến sỹ 01  
3 Thạc sỹ/DSCKI 04  
4 Dược sỹ đại học 16  
5 Dược sỹ cao đẳng 04  
6 DSTH và KTV 05  
7 Dược tá 01  
8 Kế toán 03  
 
       - Các tổ chuyên môn: 06 tổ
            + Tổ nghiệp vụ
            + Tổ kho
            + Tổ thống kê
            + Tổ dược lâm sàng, thông tin thuốc, ADR
            + Tổ pha chế
            + Tổ nhà thuốc.

  2.3. Tổ chức đoàn thể
      - Tổ chức- Đảng: Chi bộ hậu cần.
      - Tổ chức Công đoàn: Tổ công đoàn khoa Dược
      - Tổ chức đoàn thanh niên: Chi bộ hậu cần.
   2.4. Cơ sở vật chất
      - Số kho và phòng kiểm nhập thuốc –VTTH-hóa chất sinh phẩm: 09 kho (01 kho chính, 01 phòng kiểm nhập và 07 kho cấp phát lẻ)
     - Số phòng làm việc: 03 phòng (01 phòng trưởng khoa, 01 phòng dược lâmnguyê- thông tin thuốc, 01 phòng giao ban kiêm phòng làm việc tổ thống kê kế toán)
     - Thiết bị máy làm việc chuyên môn: 21 máy vi tính, 11 máy từ, 02 nồi cất nước điện, 01 buồng máy pha chế thuốc hóa chất ung thư, 05 tủ bảo ôn, 09 tủ lạnh, 02 máy hút ẩm.
II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa:

 - Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 
-  Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.  
-  Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
-  Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    
-  Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
-  Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
-  Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
-  Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
-  Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
-  Tham gia chỉ đạo tuyến.
-  Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
-  Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
-  Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

III. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa
   1 Các kỹ thuật chuyên môn đã triển khai có hiệu quả
 -  Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho các khoa, phòng trong bệnh viện.
 - Tham gia Hội chẩn sử dụng thuốc trong toàn bệnh viện
 - Tập huấn, thong tin, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
 -  Kiểm tra, giám sát, theo dõi sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 -  Thực hiện tốt chế độ kiểm kê, báo cáo định kỳ thường xuyên, đột xuất khi cần thiết.
 -  Triển khai pha chế thuốc phóng xạ, hóa chất đáp ứng yêu cầu điều trị.

 2. Công tác đào tạo
 - Năm 2016-2017: Cử đi học
    + Cử đi đào tạo Ths dược lâm sàng: 01; chuyên khoa cấp I dược lâm sàng: 01
    + Cử 03 dược sỹ đi học chứng chỉ dược lâm sàng tại trường Đại học Dược Hà Nội
 -Năm 2018: Cử đi học
    + Cử đi đào tạo CKI dược lâm sàng: 01.
    + Cử 05 dược sỹ đi học chứng chỉ dược lâm sàng tại trường Đại học Dược Hà Nội.
-Năm 2019: Cử đi học
      + Cử 01 dược sỹ đi học chuyên khoa cấp 1 dược lâm sàng.
Năm 2020: Cử đi học
      + Cử 01 dược sỹ đi học thạc sỹ Dược lâm sàng
Năm 2021: Cử đi học
      + Cử 06 dược sỹ đi học chuyên khoa cấp 1 dược lâm sàng.

    3.  Nghiên cứu khoa học
   -  Năm 2015 có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế nghiệm thu
    -  Năm 2016 có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế nghiệm thu
    - Năm 2017 có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế nghiệm thu
- Năm 2018 có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế nghiệm thu
- Năm 2021 có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế nghiệm thu

     4. Các hoạt động khác
    -  Tích cực tham gia các hoạt động do Sở Y tế, Bệnh viện tổ chức.

    5. Các thành tích thi đua của tập thể và cá nhân:
    -  Năm 2014: Nhận danh hiệu và giấy khen của Giám đốc Sở y tế vì “ Đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014”.
    -  Năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 : Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh “Tập thể lao động xuất sắc”.
    -  Dược sỹ chuyên khoa II. Ngô Văn Hữu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015, 2016, 2017,2018.
   - Thạc sỹ Lương Thị Khánh Ly đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021
 
                              TRƯỞNG KHOA DƯỢC
                                           Ngô Văn Hừu
 

Hoàng Tâm

Các tin liên quan