GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ:Tầng 10 - Nhà C2.
Số điện thoại: 0388.852.787; Số máy nội bộ nhà C2: 119
Email:phong.cntt.bvdkbn@gmail.com

 

I. GIỚI THIỆU PHÒNG
1. Lịch sử hình thành và phát triển:
      * Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết sử dụng phần mềm để phục vụ người bệnh đến khám và chữa bệnh trong và ngoài tỉnh được nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả.
      * Từ năm 2007 đến năm 2008 thực hiện đề án 112 của chính phủ về tin học hoá hành chính nhà nước. Bệnh viện thành lập Tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Phòng KHTH nhằm mục đích đưa phần mềm quản lý Bệnh viện vào áp dụng.
      * Do quy mô bệnh viện ngày một lớn, người bệnh trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị ngày một đông. Vì thế, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám và chữa bệnh là yêu cầu cấp bách nhằm quản lý thông tin của người bệnh. Tháng 8 năm 2011 bệnh viện thành lập phòng Công nghệ thông tin.

II. TỔ CHỨC PHÒNG CNTT:
2.1. Lãnh đạo phòng: 
- Trưởng phòng: Nguyễn Minh Họa
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Phương

2.2. Nhân lực: 

STT Trình độ chuyên môn Số lượng Ghi chú
1 Thạc sĩ 03  
2 Kỹ sư 05  
3 CNCĐ 01  
4 KTV CNTT 01  
 
 
2.3.Tổ chức đoàn thể:
- Tổ chức đảng: Phòng CN Chuyên môn (KHTH - ĐT&CĐT – CNTT - CTXH).
- Tổ chức công đoàn: tổ công đoàn phòng CNTT.
- Tổ chức đoàn thanh niên: Chi đoàn KHTH – ĐT&CĐT – CNTT - CTXH.

2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
* Phòng làm việc gồm 04 phòng:
- Phòng Trưởng phòng
- Phòng nhân viên
- Phòng máy chủ
- Phòng kỹ thuật
* Trang thiết bị máy móc (phục vụ chuyên môn): phòng được bệnh viện trang bị đầy đủ hệ thống máy chủ, SAN, NAT, PACS, hệ thống Wifi free toàn bệnh viện để làm việc nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CNTT:
* Phòng công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
* Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của Bệnh viện. Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, lưu trữ và nghiên cứu khoa học của Bệnh viện theo phê duyệt của Giám đốc.
* Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.
* Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo phê duyệt của Ban Giám đốc.
*  Giám sát, đánh giá với các khoa, phòng thuộc về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn Bệnh viện.
* Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.
* Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm -  thiết bị ngoại vi, hệ thống wifi kết nối mạng, trang thiết bị phụ trợ, mạng Lan nội bộ… ). Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.
* Quản lý và đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Bệnh viện.
* Phối hợp Trung tâm ĐT & CĐT, CTXH quản lý và duy trì hoạt động thông tin trên trang thông tin điện tử (Website), bảng Led, hệ thống truyền thông của Bệnh viện.
* Phối hợp với Công ty Phần mềm giám sát gói bảo trì, nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện.
* Phối hợp thực hiện công tác báo cáo Dược, Vật tư và các báo cáo khác theo chỉ đạo cũng như theo quy định của bệnh viện.
* Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về công nghệ thông tin.
* Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Bệnh viện giao.
* Các công việc khác do Ban giám đốc chỉ đạo.
 
 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:
* Quản lý, sửa chữa và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin
* Đưa Công nghệ thông tin áp dụng thành công vào hoạt động của bệnh viện, đặc biệt là triển khai thành công phần mềm quản lý bệnh viện.
* Hoàn thiện Module quản lý Bệnh viện vào Bệnh viện Bắc Ninh thì tất cả các dịch vụ cận lâm sàng, thuốc, dịch truyền vật tư tiêu hao... của bệnh nhân sẽ được quản lý hoàn toàn trên phần mềm, giúp việc  cập nhật chi phí của bệnh nhân chính xác và nhanh nhất, loại trừ hoàn toàn việc tính trùng, tính thừa cho bệnh nhân. Đặc biệt  các chẩn đoán về cận lâm sàng của bệnh nhân chỉ được tính phí khi bệnh nhận có làm cận lâm sàng tại khoa xét nghiệm và CĐHA.
* Triển khai Module quản lý viện phí - là tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh của bệnh nhân và số tiền tạm ứng. Khi bệnh nhân ra viện bệnh nhân có thể thanh toán và làm các thủ tục cần thiết ngay khi xuất viện giúp giảm thời gian thanh toán nhưng vẫn đảm bảo chính xác và rất nhanh gọn.
* Đặc biệt đã triển khai thành công dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cũng như giảm tải hạn chế sai sót và tạo thuận lợi cho người dân trong việc thanh toán.
* Đang thực hiện triển khai bệnh án điện tử và hệ thống lưu trữ truyền tải hình ảnh (PACS) hướng tới mục tiêu bệnh viện thông minh.
 
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế rất quan trọng. Do đó, phòng Công nghệ thông tin đã và đang không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức và nghiệp vụ để giúp cải cách hành chính cho bệnh viện, giúp bệnh viện vận hành một cách thuận lợi, giảm thiểu thời gian, chi phí và giấy tờ, giúp các y bác sĩ tập trung vào thực hiện chức năng chuyên môn là khám và điều trị cho bệnh nhân.
 
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Ths Nguyễn Minh Họa
 

 

Phòng Công Nghệ Thông Tin

Các tin liên quan