Giới thiệu khoa nội TH - TK - CBM

22/01/2019

- Trưởng khoa : BsCKII. Nguyễn Văn Nhã - Phó khoa: Ths Nguyễn Anh Tân - Điều dưỡng trưởng : CN Mẫn Thị Thu Hương