Giới thiệu khoa nội TH - TK - CBM

21/01/2019

  Khoa Nội Tiêu hóa –Thần kinh –Các bệnh máu được đổi tên từ năm 2015, trước đây khoa mang tên Nội Tổng hợp sau đó tách ra khoa Thận lọc máu ,khoa Nội Hô hấp và đến năm 2015 tách thêm khoa Nội Tiết cơ xương khớp và khoa đổi tên thành khoa Nội Tiêu hóa-Thần kinh-Các bệnh máu. - Điều dưỡng trưởng : CN Mẫn Thị Thu Hương