Tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

­Ngày/tháng
              Nội dung
Thứ  2
Ngày 20/5
 • 08h00: Họp thường vụ Đảng ủy, BGĐ - HT2 (C2)
Thứ  3
Ngày 21/5
 • 8h00: Họp HĐKH thẩm định Kế hoạch bảo hộ lao động năm 2019 (TP: Các thành viên HĐKH) khoa KSNK báo cáo - HT2,C2
 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Thăm dò chức năng (TP: Tổ 3, tổ KTBV)
 • 14h00: HCTT chuyên ngành Gây mê hồi sức với BVVĐ (TP: BS Hoàng Dương– PGĐ bệnh viện chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, Ung Bướu, CĐHA) Khoa PTGMHS báo cáo – HT4, C3
 •  16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – Trưởng khoa CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA), khoa CĐHA báo cáo ca bệnh– HTGB khoa CĐHA
Thứ  4
Ngày 22/5
 • 14h00: Họp BCH CĐ, Tổ trưởng CĐ (TP: Theo KH) – HT2, C2
 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Hồi sức tích cực (TP: Tổ 2, tổ KTBV)
 • 14h00: Đào tạo trực tuyến giảng viên điều dưỡng của BVVĐ (TP: CN Nguyễn Văn Dũng – TP Điều dưỡng chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, ĐD, ĐDT các khoa hệ ngoại) – HT4, C3
 •  16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – Trưởng khoa CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA), khoa CĐHA báo cáo ca bệnh– HTGB khoa CĐHA
Thứ  5
Ngày 23/5
 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Mắt (TP: Tổ 1, tổ KTBV)
 • 14h00: HCTT chuyên ngành chống độc với BVBM (TP: BSCKII Vũ Văn Long–PGĐ BV chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, BS các khoa hệ nội, BS khoa Da liễu) – HT3(C3 )
 • 15h30: Tập huấn “An toàn bức xạ” (TP: theo KH) – HT2,C3
Thứ 6
Ngày 24/5
 • 08h00: Giao ban tuần – HT2(C2)
 • 13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng
LƯU Ý
 • Các lớp tiếng Anh giao tiếp duy trì học theo kế hoạch
 • Phối hợp các tổ chức từ thiện phát cơm cháo:
Thứ 2 (20/5): 16h phát cháo Bồ Đề Tâm
Thứ 3 (21/5): 6h00 bánh mỳ Chung Tay
                       16h30 phát cháo Thiệu Khánh
Thứ 4 (22/5): 6h00 phát cháo Đa Hội
                       16h30 phát cháo Thiện nguyện
Thứ 5 (23/5): 16h30 phát cháo Yên Lãng
                       17h phát Bánh giò Tâm Từ Bi
Thứ 7 (25/5): 16h phát Xuân Đồng
Chủ nhật (26/5):6h00 phát bánh mì SV+

Quản trị hệ thống