Tuần từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019

  Ngày/tháng

                                      Nội dung

Thứ  2
Ngày 18/3
·        08h30: Họp thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc - HT2(C2)
·        Từ 13h00 (Ngày 18-22/3/2019): Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra BHXH VN thanh tra công tác BHXH, KCB BHYT tại Bệnh viện – HT3(C2)
·        15h30: Họp tổ chuyên gia gói thầu thuốc phóng xạ - HT2(C2)
Thứ  3
Ngày 19/3
•        14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Ngoại TKLN (TP: Tổ 1, tổ KTBV)
•        14h00: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVVĐ(TP: PGĐ Hoàng Dương  – chủ trì, khoa CĐHA báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT3(C3)
•        16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM(TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA chủ trì, Khoa CĐHA báo cáo ca bệnh, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA, tầng 1(C2)
Thứ  4
Ngày 20/3
•        13h30: Họp HĐKH thẩm định quy trình GDSK cho các khoa và Quy trình Test giãn PQ cho khoa KB (TP:  PGĐ Vũ Văn Long – chủ trì, các thành viên HĐKH, ĐD, TK Khám bệnh, ĐDT các khoa LS) – HT2(C2)
•        14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại TT Tim mạch (TP: Tổ 2, tổ KTBV)
•        16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM(TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA, tầng 1(C2) 
Thứ  5
Ngày 21/3
•        14h00: Họp BGĐ với các khoa/phòng có liên quan làm việc ngày thứ 7 (TP: BGĐ, KHTH, TCKT, HCQT, Trưởng khoa, ĐDTK, Trưởng kíp ngày thứ 7) – HT2(C2)
•        14h00: HCTT chuyên ngành chuyên ngành ThậnTN với BVBM (TP: PGĐ Vũ Văn Long – chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, BS các khoa hệ nội) – HT3(C3)
•        14h00: Họp HĐNB cấp Bệnh viện – HT1(C2)
Thứ 6
Ngày 22/3
•        08h30: Giao ban tuần – HT2(C2)
•        13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng
LƯU Ý ·    Phối hợp các tổ chức từ thiện phát cơm cháo:
Thứ 2 (18/3):         10h phát cơm Tâm Yêu Thương
                              16h30 Phát cháo Bồ Đề Tâm
Thứ 3 (19/3):        16h30 phát cháo Thiệu Khánh
Thứ 4 (20/3):        16h30 phát cháo Thiện Nguyện
Thứ 5 (21/3):        16h30 Phát cháo Yên Lãng
                             17h Phát bánh giò Tâm Từ Bi
Thứ 6 (22/3):       17h phát cơm Quốc tế Kinh Bắc
Chủ nhật (24/3): 17h phát bánh giò Tâm Từ Bi

Quản trị tin tức