Tuần từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

     Ngày/tháng
                                   Nội dung
Thứ  2
Ngày 10/6
 • 08h00: Họp thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc - HT2 (C2)
 • 10h00: Họp HĐ thuốc và điều trị - HT2 (C2)
 • 14h00: Họp Đoàn tự kiểm KTBV 6 tháng đầu năm 2019 (TP: Theo KH) – HT2(C2)
Thứ  3
Ngày 11/6
 • Từ ngày 11-14/6: Các TT, khoa/phòng tự KTBV 6 tháng đầu năm 2019 theo KH
 • 14h00: HCTT chuyên ngành Ngoại TN với BVVĐ (TP: PGĐ Hoàng Dương  – PGĐ chủ trì, Khoa Ngoại TN báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT4(C3)
 • 16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn – TK CĐHA chủ trì, Khoa CĐHA báo cáo ca bệnh, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA.
Thứ  4
Ngày 12/6
 • 14h00: Bình bệnh án và phiếu chăm sóc khoa Ngoại TKLN (TP: PGĐ Hoàng Dương – chủ trì, Khoa Ngoại TKLN báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, ĐD, DD, Dược, GMHS, CĐHA, BS các khoa hệ ngoại) – HT2 (C2)
 • 16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA.
Thứ  5
Ngày 13/6
 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại TT CC&VC115 (TP: Tổ 2, tổ KTBV)
 • 14h00: HCTT chuyên ngành Ung bướu với BVBM (TP: PGĐ Vũ Văn Long –  chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, BS các khoa hệ nội, TTUB) – HT3(C3)
Thứ 6
Ngày 14/6
 • Các TT, khoa/phòng gửi Biên bản tự KTBV về phòng QLCL trước 11h00
 • 08h00: Giao ban tuần – HT2(C2)
 • 13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng
 • 14h00: Họp rút kinh nghiệm chuyên môn bệnh nhân Đỗ Viết Phong khoa HSTC (TP: PGĐ Vũ Văn Long chủ trì, KHTH, Điều dưỡng, QLCL, kíp trực ngày 3/6 của TT CC&VC115, khoa Nội TH-TK-CBM, HSTC) – HT2(C2)
LƯU Ý
 • Các lớp tiếng Anh giao tiếp duy trì học theo kế hoạch
 • Phối hợp các tổ chức từ thiện phát cơm cháo:
 • Thứ 2 (10/6):  16h30 phát cháo Bồ Đề Tâm
 • Thứ 3 (11/6):  16h30 phát cháo Thiệu Khánh
 • Thứ 4 (12/6):  16h30 phát cháo Thiện Nguyện
 •                        17h00 phát cơm Vân Hà
 • Thứ 5 (13/6): 16h30 phát cháo Yên Lãng
 • Thứ 6 (14/6): 16h30 phát bánh + cháo Tâm Từ Bi
 • Thứ 7 (15/6): 16h30 phát cháo Phúc Thọ
 • Chủ nhật (16/6):16h30 phát Cháo Từ Sơn

Hoàng Tâm