Tuần từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

     Ngày/tháng
                                       Nội dung
Thứ  2
Ngày 08/7
 • 08h00: Họp thường vụ Đảng ủy, BGĐ - HT2 (C2)
Thứ  3
Ngày 09/7
 • 7h00: Ban Giám đốc, các PCN đi buồng các khoa (theo lịch)
 • 13h30:  Tập huấn Quy trình sử dụng vòng đeo tay và đánh giá nguy cơ ngã (TP: Theo KH ) – HT2(C3)
 • 14h00: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVVĐ (TP: PGĐ Hoàng Dương  – chủ trì, khoa CĐHA báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT4(C3)
 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Nội HH (Tổ 2, tổ KTBV)
 • 16h00: Họp BCH Đoàn Thanh niên BV – HT2(C2)
Thứ  4
Ngày 10/7
 • 8h00: Hội nghị CBCC thông qua đề án nhà ăn, căng tin – HT2(C2)
 • 10h00:  Họp HĐT&ĐT duyệt Dự trù tháng 7 – HT2(C2)
 • 14h00: HCTT chuyên ngành Hô hấp với BVBM (TP: PGĐ Vũ Văn Long – chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, BS các khoa hệ nội, Nội HH) – HT3(C3) 
 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Ngoại TKLN (Tổ 1, tổ KTBV)
 • 16h00: Đóng mở thầu gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác sửa chữa, thay thế một số máy in mới trang bị năm 2019 – HT2(C2)
Thứ  5
Ngày 11/7
 • 7h00: Ban Giám đốc, các PCN đi buồng các khoa (theo lịch)
 • 13h00: Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu bổ sung quy hoạch lãnh đạo Bệnh viện (TP: Theo KH) – HT tầng 4, nhà C4
 • 14h00: HCTT chuyên ngành Điều dưỡng (CSBN thận tiết niệu) với BVBM (TP: CN Nguyễn Văn Dũng  – TP Điều dưỡng chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, ĐDT các khoa hệ nội, ĐD khoa Thận TN-LM) – HT3(C3)
Thứ 6
Ngày 12/7
 • 08h00: Giao ban tuần – HT2(C2)
 • 13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng
 • 13h30: Tập huấn chụp đáy mắt không huỳnh quang (TP: Theo KH) – HT2(C3)
LƯU Ý
 • Các lớp tiếng Anh giao tiếp duy trì học theo kế hoạch
 • Phối hợp các tổ chức từ thiện phát cơm cháo:
Thứ 2 (8/7): 10h phát cơm Đa Hội
                    16h phát cháo Bồ Đề Tâm
Thứ 3 (9/7): 16h30 phát cháo Thiệu Khánh
Thứ 4 (10/7):16h30 phát cháo Thiện Nguyện
Thứ 5 (11/7): 16h30 phát cháo Yên Lãng
Thứ 6 (12/7): 16h30 phát cháo Thăng Long
                       17h Phát cơm Vân Hà
Thứ 7 (13/7):16h30 phát cháo Xuân Đồng+ Cơm Khu Ất
 Chủ nhật (14/7): 16h30 phát bánh + cháo Tâm Từ Bi

Hoàng Tâm