Tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019

Ngày/tháng

Nội dung

Thứ  2
Ngày 04/3
•        8h30: Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 (TP: HĐ xét nâng lương BV 2019) – HT2(C2)
•        09h00: Họp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc – HT2(C2)
•        14h00: Họp Hội đồng định mức sử dụng VTYT, HC các khoa CLS (TP: HĐ định mức sử dụng VTYT, HC, Trưởng khoa CLS) – HT2(C2)
Thứ  3
Ngày 05/3
•         8h30: Họp xét độc hại, phụ cấp trách nhiệm công việc (TP: HĐ xét độc hại ưu đãi ngành) – HT2(C2)
•         14h00: HCTT chuyên ngành Ngoại CTCHvới BVVĐ (TP: BS.Phạm Tuấn Hùng – TK Ngoại CTCH-B chủ trì, Khoa Ngoại CTCH-B báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT3(C3)
•         16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA chủ trì, khoa CĐHA báo cáo ca bệnh, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA) – HT3(C3)
Thứ  4
Ngày 06/3
•         10h00: Họp Hội đồng thuốc & Điều trị – HT2(C2)
•        14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa NgoạiTN (TP: Tổ 1, tổ KTBV)
•        13h30: Tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi (TP: Theo KH) – HT2(C3)
•        16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA tầng 1 (C2)
Thứ  5
Ngày 07/3
•        14h00: Họp màng lưới dinh dưỡng (TP: BGĐ, màng lưới DD các khoa/phòng) – HT2(C2)
•        14h00: Kiểm tra thực QCCM tại khoa Nội HH (TP: tổ 2, tổ KTBV)
•        14h00: Bình bệnh án và phiếu chăm sóc khoa Ngoại TH (PGĐ. Hoàng Dương - Chủ trì, khoa Ngoại TH báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, ĐD, DD, Dược, GMHS, CĐHA, BS các khoa hệ ngoại)
Thứ 6
Ngày 08/3
•         08h30: Giao ban tuần – HT2(C2)
•        13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng
•        13h30: Mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (TP: Nữ CBVC BV)
LƯU Ý •      Thứ 7 (Ngày 9/3/2019): Ban Nữ công phối hợp Chi hội ĐD tổ chức cho nữ CBVC đi tham quan tại chùa Keo Thái Bình, Đền Trần - Nam Định.
•      Phối hợp các tổ chức từ thiện phát cơm cháo:
- Thứ 2 (4/3):      10h30 Phát cơm Đại Quang
                           16h30 phát cháo Bồ Đề Tâm
- Thứ 3 (5/3):     16h30 phát cháo Thiệu Khánh
- Thứ 4 (6/3):    16h30 phát cháo Thiện Nguyện
- Thứ 5 (7/3):    6h Phát bánh khúc Xuân Đồng
                         16h Phát cháo Yên Lãng
                         17h Phát bánh mỳ Tâm Từ Bi
- Thứ 6 (8/3):   6h phát cháo Thăng Long
                        17h Phát bánh giò tâm Từ Bi+ phát cơm quốc Tế Kinh Bắc.
- Thứ 7 (9/3): 10h phát cháo Việt Á

Quản trị tin tức