Tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

     Ngày/tháng

                                Nội dung

Thứ  2
Ngày 03/6

 • 08h00: Họp thường vụ Đảng ủy, BGĐ - HT2 (C2)

 • 15h00: Hội nghị Đảng ủy mở rộng (TP: Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, trưởng các đoàn thể) – HT2(C2)

Thứ  3
Ngày 04/6

 • 8h00: Đào tạo Chẩn đoán, xử trí phản vệ và sốc phản vệ (Lớp 1) (TP: Mỗi khoa, Trung tâm cử 02 cán bộ dự) – HT2(C3 )

 • 8h00: Họp HĐ xét đền bù chi phí đào tạo BS Thi KKB (Các thành viên HĐ) – HT2(C2)

 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Nội TH-TKCBM (TP: Tổ 2, tổ KTBV)

 • 14h00: HCTT chuyên ngành Ngoại Gan mật với BVVĐ (TP: PGĐ Hoàng Dương – chủ trì, Khoa Ngoại TH báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT4(C3)

 • 16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn – TK CĐHA chủ trì, Khoa CĐHA báo cáo ca bệnh, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA

Thứ  4
Ngày 05/6

 • 8h00: Đào tạo Chẩn đoán, xử trí phản vệ và sốc phản vệ (Lớp 1) (TP: Mỗi khoa, Trung tâm cử 02 cán bộ dự) – HT2(C3)

 • 8h00: Họp HĐ xét đền bù chi phí đào tạo Ths Hà XNTT  (TP:Các thành viên HĐ) – HT2(C2)

 • 13h30: Hội thảo thông khí nhân tạo cho bệnh nhân HSCC (TP: Theo KH)  – HT2(C3)

 • 14h00: Kiểm tra thực hiện QCCM tại khoa Ngoại TN (TP: Tổ 1, tổ KTBV)

 • 16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) – HTGB khoa CĐHA

Thứ  5
Ngày 06/6

 • 8h00: Đào tạo Chẩn đoán, xử trí phản vệ và sốc phản vệ (Lớp 2) (TP: Mỗi khoa, Trung tâm cử 02 cán bộ dự) – HT2(C3)

 • 8h00: Họp HĐ xét đền bù chi phí đào tạo KTV Kiên CĐHA (TP:Các thành viên HĐ) – HT2(C2)

 • 14h00: HCTT chuyên ngành Điều dưỡng (CS bệnh nhân ngoại) với BV Bạch Mai (TP: CN Nguyễn Văn Dũng – TP Điều dưỡng chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, ĐDT các khoa LS) – HT3(C3)

 • 16h00: Đóng mở qua mạng gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cắt lớp vi tính Optima CT660 – HT2(C2)

Thứ 6
Ngày 07/6

 • 08h00: Giao ban tuần – HT2(C2)

 • 8h00: Đào tạo Chẩn đoán, xử trí phản vệ và sốc phản vệ (Lớp 2) - (TP: Mỗi khoa, Trung tâm cử 02 cán bộ dự) – HT2(C3)

 • 08h30: HTKH trực tuyến “Cập nhật KT lọc máu liên tục trên BN Shock nhiễm khuẩn với BVBM” (TP: ĐT&CĐT, BS, ĐD khoa HSTC, TTN- LM, Truyền nhiễm) - HT3(C3)

 • 13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng

LƯU Ý

 • Từ ngày 01-4/6: Các tổ cấp cứu ngoại viện, TT CC&VC 115 sẵn sàng trực hỗ trợ công tác y tế các kỳ thi đợt 1/2019.

 • Từ ngày 07-9/6: BV tổ chức cho CBVC đi nghỉ mát tại Cát Bà đợt 2.

 • Các lớp tiếng Anh giao tiếp duy trì học theo kế hoạch

 • Phối hợp các tổ chức từ thiện phát cơm cháo:

 • Thứ 2 (3/6): 16h Phát cháo Bồ Đề Tâm

 • Thứ 3 (4/6): 16h30 Phát cháo Thiệu Khánh + Bánh giò Tâm Từ Bi

 • Thứ 4 (5/6): 16h30 Phát cháo Thiện Nguyện + Bánh giò, cháo Tâm Từ Bi

 • Thứ 5 (6/6): 16h30 Phát cháo Yên Lãng

 • Thứ 6 (7/6): 6h00 Phát bánh khúc Xuân Đồng

 • Thứ 7 (8/6): 16h30 Phát cháo Xuân Đồng + Cơm Khu Ất

 • Chủ nhật (9/6): 16h30 Phát cháo Từ Sơn

Quản trị hệ thống