Một số hình ảnh hoạt động của Khoa HSCC

03/05/2018

Một số hình ảnh của Khoa HSCC

Giới thiệu Khoa Hồi sức cấp cứu

03/05/2018

Khoa hồi sức cấp cứu Địa chỉ: tầng 1 nhà C2 Số điện thoại: 0222.3821221 Email: k.capcuu.bvdkbn@gmail.com