Danh sách đề cương NCKH cấp cơ sở được Sở Y tế phê duyệt triển khai năm 2016

29/03/2018

Danh sách đề cương NCKH cấp cơ sở được Sở Y tế phê duyệt triển khai năm 2016

Hội thảo khoa học “Ứng dụng của các xét nghiệm đông máu và miễn dịch trong lâm sàng”

29/03/2018

Hội thảo khoa học “Ứng dụng của các xét nghiệm đông máu và miễn dịch trong lâm sàng”

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

21/04/2018

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

Hội thảo khoa học “ Cập nhật một số xét nghiệm mới trong kiểm soát khối u và nhiễm khuẩn huyết”

28/03/2018

Hội thảo khoa học “ Cập nhật một số xét nghiệm mới trong kiểm soát khối u và nhiễm khuẩn huyết”

Hội thảo khoa học “Điều trị giảm đau và hồi sức ngoại khoa”

28/03/2018

Hội thảo khoa học “Điều trị giảm đau và hồi sức ngoại khoa”