BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN  THÔNG TƯ SỐ 31/2021/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG TRONG BỆNH VIỆN

18/02/2022

Ngày 28/12/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2022. Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO “CẤP CỨU NỘI KHOA CƠ BẢN”

17/02/2022

Nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, xử trí ban đầu và các kỹ thuật thông thường trong hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp đào tạo “Cấp cứu nội khoa cơ bản” trong thời gian 03 tháng (từ ngày 14/02/2022 – 14/5/2022) cho 36 bác sĩ, điều dưỡng của 07 Trung tâm y tế huyện/Thành phố.

Danh sách đề cương NCKH cấp cơ sở được Sở Y tế phê duyệt triển khai năm 2016

29/03/2018

Danh sách đề cương NCKH cấp cơ sở được Sở Y tế phê duyệt triển khai năm 2016

Hội thảo khoa học “Ứng dụng của các xét nghiệm đông máu và miễn dịch trong lâm sàng”

29/03/2018

Hội thảo khoa học “Ứng dụng của các xét nghiệm đông máu và miễn dịch trong lâm sàng”

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

29/03/2018

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016