Y tế tỉnh >>

Xét tuyển viên chức ngành Y tế Bắc Ninh năm 2019 http://syt.bacninh.gov.vn/news/-/details/22511/xet-tuyen-vien-chuc-nganh-y-te-bac-ninh-nam-2019

1- Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019

 

2- Số lượng điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

 

3- Thông báo danh mục tài liệu phỏng vấn

 

4- Phiếu đăng ký dự tuyển

 

5- Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức.doc

 

5- Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức.docx

 

 


Các tin khác