Y tế tỉnh >>

NGHỀ THẦY THUỐC Em ơi hãy hiểu cho anh

Đã làm Thầy thuốc ta đành xa nhau
Những đêm anh trực ở khoa
Để em nhung nhớ vắng nhà xa con.

 

Trong đêm em chớ giận hờn
Anh vì người bệnh tâm hồn ngành y
Lương tâm tiếp bước chân đi
Đong vui, gửi nhớ mỗi khi đợi chờ.

 

Bệnh nhân lúc tỉnh, khi mơ
Nên anh thức trắng mệt phờ trọn đêm
Nghe từng nhịp đập trái tim
Đếm từng giọt nước nổi chìm tử sinh

 

Lương y từ mẫu hết mình
Làm sao quên được bóng hình trong mơ
Biết rằng con đợi em chờ
Bệnh nhân từng phút cậy nhờ nghề anh.

 

Yêu anh em ngọt cơm canh
Thương anh Thầy thuốc hóa thành niềm tin.

                    T/g: CN Dương Đình Sỹ - Khoa PHCN


Các tin khác