Đoàn thanh niên >>

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương Đoàn lần thứ XI và công bố các Quyết định về công tác tổ chức Đoàn             Ngày 30/6/2018, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022  và công bố các Quyết định về công tác tổ chức Đoàn. Đồng chí Nguyễn Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Đ/c Phạm Kiên Cường - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh tham dự và chỉ đạo Hội nghị cùng sự tham gia của Ban chấp hành Đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban chấp hành chi đoàn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Với mục tiêu sớm triển khai, đưa Nghị quyết Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 vào hoạt động thực tiễn, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết tới toàn thể đoàn viên. Tại Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho các đoàn viên tham dự hiểu rõ để thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, với các hoạt động chính như: Giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng; sáng tạo trong các hoạt động phong trào, tuyên truyền định hướng các hoạt động đoàn..nhằm thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng đoàn. Một là, xây dựng đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Hai là, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Ba là, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đặc biệt là mô hình tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư.

                                        

Đồng chí Phạm Kiên Cường - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định cho Đoàn thanh niên BVĐK tỉnh, Đoàn thanh niên Sở Y tế

Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Kiên Cường - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh công bố Quyết định chuyển giao Đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh về trực thuộc Đoàn Sở Y tế Bắc Ninh và kiện toàn Ban chấp hành Đoàn thanh niên Sở Y tế.

                    T/g: Hoàng Tâm –TT ĐT&CĐT


Các tin khác