Đoàn thanh niên >>

Hành trình về nguồn của Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh             Ngày 25/3/2018, Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã có chuyến hành trình về Khu di tích lịch sử An toàn khu huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đầy ý nghĩa, lắng động nhiều cảm xúc và ấn tượng khó phai. Chương trình “Hành trình về nguồn” được triển khai từ chủ trương của Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc và Đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa tỉnh, với mong muốn gắn bó tinh thần đoàn kết giữa các đoàn viên thanh niên và đẩy mạnh các hoạt động đoàn của bệnh viện. Chương trình cũng nhằm mục đích đưa đoàn viên thanh niên đến với cội nguồn lịch sử, nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc đồng thời ghi nhớ công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Cách đây 71 năm, ngày 20/5/1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại Đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và các cơ sở cách mạng đã được sớm nhân rộng một cách toàn diện. Thái Nguyên đã trở thành “Thủ đô kháng chiến - Thủ đô gió ngàn”. Tại đây, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc; các Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông (1947), Chiến dịch Biên giới (1950), Trung Du (1950-1951), Kế hoạch tác chiến Đông-Xuân (1953-1954) đặc biệt ngày 6/12/1953 tại Lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận đánh quyết chiến, quyết thắng, chấn động địa cầu. Và cũng chính nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương quan trọng để lãnh đạo đất nước; viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đến nay đích thực vẫn còn nguyên giá trị. Trong những năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh ấy, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hết lòng bảo vệ An toàn khu Trung ương, chở che cho cán bộ cách mạng, cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. 

Hành trình về nguồn của Đoàn thanh niên

BVĐK tỉnh Bắc Ninh


         Chương trình “Hành trình về nguồn” năm 2018 của Đoàn thanh niên Bệnh viện đã diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mỗi thành viên trong Đoàn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, là dịp để các chi đoàn giao lưu học hỏi, xây dựng tình đoàn kết, giáo dục đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

                                                  T/g: Hoàng Tâm - TT ĐT&CĐT


Các tin khác