LỊCH CÔNG TÁC TUẦN >>

Tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 

Ngày/tháng

Nội dung

Thứ  2

Ngày 18/02

        8h30: Họp thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc - HT2(C2)

        13h30: Họp HĐKH số 2 duyệt đề cương NCKH (duyệt lần 2) cho BS Ngọc Anh -TKLN, Ths Toản - Dược (TP: Các thành viên HĐKH số 2, chủ nhiệm đề tài chuẩn bị BC trình HĐKH) – HT3(C2)

        13h30: Tập huấn Thông tư 43 về phòng ngừa sự cố y khoa (TP: Mỗi buổi tập huấn cho ¼ số CBNV các khoa phòng) – HT1(C3)

Thứ  3

Ngày 19/02

        KT công tác ĐD, KSNK tại khoa CĐHA (tổ 1), khoa GPB (tổ 2)

        13h30: Tập huấn Thông tư 43 về phòng ngừa sự cố y khoa (TP: Mỗi buổi tập huấn cho ¼ số CBNV các khoa phòng) – HT1(C3)

        14h00: HCTT chuyên ngành Ngoại TN với BVVĐ (TP: PGĐ Hoàng Dương chủ trì, khoa Ngoại TN báo cáo, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa hệ ngoại, PTGMHS, UB, CĐHA) – HT3(C3)

        16h30 : HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA  chủ trì, khoa CĐHA báo cáo ca bệnh, KHTH, ĐT&CĐT, Dược, CĐHA) – HT3(C3)

Thứ  4

Ngày 20/02

        13h30: Tập huấn Thông tư 43 về phòng ngừa sự cố y khoa (TP: Mỗi buổi tập huấn cho ¼ số CBNV các khoa phòng) – HT1(C3)

        13h30: Họp HĐKH duyệt danh mục mua sắm TTBYT năm 2019 cho các khoa hệ nội, Cận lâm sàng và tiếp nhận tài sản cho tặng (TP: Các thành viên HĐKH, Trưởng khoa, ĐDT các khoa hệ nội, CLS, Tổ CTXH) - HT2(C2)

        16h30: HCTT chuyên ngành CĐHA với BVBM (TP: BS Lê Minh Tuấn  – TK CĐHA chủ trì, KHTH, ĐT&CĐT, BS các khoa LS, CĐHA) -HTGB khoa CĐHA - tầng 1(C2)

Thứ  5

Ngày 21/02

      KT công tác ĐD, KSNK tại Trung tâm CC&VC 115 (tổ 1)

     13h30: Tập huấn Thông tư 43 về phòng ngừa sự cố y khoa (TP: Mỗi buổi tập huấn cho ¼ số CBNV các khoa phòng) – HT1(C3)

     13h30: Họp HĐKH duyệt danh mục mua sắm TTBYT năm 2019 cho các khoa hệ ngoại (TP: Các thành viên HĐKH, Trưởng khoa, ĐDT các khoa hệ ngoại - HT2(C2)

Thứ 6

Ngày 22/02

     7h30: Hội nghị Khoa học ngành Y tế Bắc Ninh năm 2019 (TP: Theo KH) – HT1(C3)

     08h30: Giao ban tuần - HT2(C2)

     13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng

LƯU Ý

* Thứ 7 (Ngày 23/02): Đội cầu lông BV tham gia giải cầu lông ngành y tế năm 2019

 * Khoa Dinh Dưỡng phối hợp phát cơm, cháo từ thiện theo lịch:

- Thứ 6 (22/02):   17h Phát cơm quốc tế Kinh Bắc

                             16h30 Phát bánh khúc chùa Xuân Đồng

- Thứ 7 (23/02):   16h30 phát cháo chùa Xuân Đồng

- CN (24/02):       6h phát bánh mỳ SV

                             6h30 phát bánh giò tâm Từ Bi