LỊCH CÔNG TÁC TUẦN >>

Tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 

­Ngày/tháng

Nội dung

Thứ  2

Ngày 11/02

        8h20: Họp thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc - HT2(C2)

        8h30: Kiểm tra các Trung tâm, khoa/phòng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (TP: 03 tổ Kiểm tra)

Thứ  3

Ngày 12/02

        13h30: Họp HĐKH số 1 duyệt đề cương NCKH cho BS Điệp (CC&VC115), BS Trung (HSTC), BS Tân (Nội THTK-CBM) (TP: Các thành viên HĐKH số 1, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo  trình HĐKH) – HT2(C2)

        13h30: Họp HĐKH số 2 duyệt đề cương NCKH cho BS Ngọc Anh (Ngoại TKLN), CN Sinh (Ngoại TKLN), CN Thịnh (Ngoại TKLN) (TP: Các thành viện HĐKH số 2, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo trình HĐKH) – HT3(C2)

Thứ  4

Ngày 13/02

        13h30: Họp HĐKH số 1 duyệt đề cương NCKH cho BS Điệp (Da liễu), BS Thức, ĐD Giang (Nội TH-TK-CBM) (TP: Các thành viên HĐKH số 1, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo  trình HĐKH) – HT2(C2)

        13h30 : Họp HĐKH số 2 duyệt đề cương NCKH cho BS Châu (Ngoại CTCH-B), Ths Quân (Ngoại Xạ trị), BS Thành (CĐHA) TP: Các thành viên HĐKH số 2, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo trình HĐKH) – HT3(C2)

Thứ  5

Ngày 14/02

     13h30: Họp HĐKH số 1 duyệt đề cương NCKH cho ThS Thủy (PGĐ BV), BS Mai (Nội HH), BS Hường (KHTH), CN Toản (ĐT&CĐT) (TP: Các thành viên HĐKH số 1, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo  trình HĐKH) – HT2(C2)

     13h30: Họp HĐKH số 2 duyệt đề cương NCKH cho DS Toản (Dược), CN Hiền (DD), BS Sơn (CĐHA) (TP: Các thành viên HĐKH số 2, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo  trình HĐKH)– HT3(C2)

Thứ 6

Ngày 15/02

     08h30: Giao ban tuần - HT2 (C2)

     13h00: Sinh hoạt Trung tâm, khoa/phòng

     13h30: Họp HĐKH số 1 duyệt đề cương NCKH cho Ths Hà (ĐT&CĐT), CN Tự (ĐD), ThS Huy (QLCL), CN Tâm (HCQT) (TP: Các thành viên HĐKH số 1, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo trình HĐKH) – HT2(C2)